Burgerlijke Aansprakelijkheid

  • De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating essentieel voor elke bedrijfsactiviteit.
  • De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Na Levering sluit er perfect bij aan voor de risico’s die gepaard gaan met de vervaardiging en de verkoop van producten of de uitvoering van werken.
  • De verzekering Toevertrouwde Goederen die goederen verzekert die u van uw klant in bewaring krijgt.
  • Aanvullende waarborg rechtsbijstand.

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating

Vergoedt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde tijdens de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, en dit tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. Voor wie?
Voor alle zelfstandigen en bedrijven

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Na Levering – Productaansprakelijkheid

Vergoedt de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde na levering of door de werken na de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, voor zover deze schade-eisen betrekking hebben op schade die zich voortdoen tijdens de geldigheid van de polis.

Burgerlijke aansprakelijkheid Toevertrouwde Goederen

Krijgt uw onderneming soms voorwerpen in bewaring of waar aan gewerkt moet worden? Zo ja, dan bent u de bewaarder van dat voorwerp en bent u er aansprakelijk voor. Het is dan onontbeerlijk een uitbreiding “toevertrouwde voorwerpen” te sluiten bij uw polis BA-uitbating.

Rechtsbijstand

Neemt de verdediging van de verzekerde op zich, bij schadegeval, hetzij in hoedanigheid van eiser of verweerder; de ten laste neming van alle kosten en honoraria van de advocaten, experts en deurwaarders, evenals alle gerechtskosten met het nemen van minnelijke of gerechtelijke verhaalsvorderingen.

Bovenvermelde overzicht is louter informatief. Juiste waarborgen en dekkingsmodaliteiten worden u samen met de offerte overgemaakt.