Remuneratiebeleid

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.

Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen. In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geïmplementeerd:

1. VERGOEDING

Ons kantoor vergoedt enkel via een vaste verloning, welke niet gebonden is aan de realisatie van commerciële doelstellingen.

2. INCENTIVES (niet- geldelijke voordelen)

Ons kantoor maakt geen gebruik van incentives.

3. COMMERCIELE DOELSTELLINGEN - TARGET

Ons kantoor stelt geen commerciële doelstellingen vast.