Autoverzekering + Rechtsbijstand

Waarborgen

Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA) 

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers… zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen download .pdf document 100 kb

Onze service en prijs maken hier het verschil!

Kleine of mini Omnium 

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen. Er is geen vrijstelling voorzien voor deze waarborgen, behoudens anders vermeld in de voorwaarden.
Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen.
Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

 • Brand: deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.
 • Diefstal: U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
 • Glasbreuk: deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).
 • Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

Grote Omnium of volledige casco 

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, brand, diefstal, glasbraak, natuurevenementen of vandalisme, en dit zonder vrijstelling. Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen.
Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

Waarborguitbreidingen

 • Rechtsbijstand
 • Bijstand
 • Bestuurdersverzekering

Premies

 • zeer concurrentiele premies en voordelig tariefsysteem op maat
 • interessante kortingen voor vloten
 • mogelijkheid tot integratie van al uw motorvoertuigen in één verzekeringspakket
 • advies en hulp bij inschrijvingen van voertuigen
 • aantrekkelijke premies voor jonge bestuurders
 • professionele ondersteuning bij schade
 • aantrekkelijke bijstandpolissen auto en personen